Cách đổi địa chỉ tài khoản Google wallet sang Mỹ mới nhất

1. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính? 


- Vì thẻ Google Play Gift Card hiện không có sẵn cho khu vực Việt Nam nên bạn phải dùng thẻ của các nước khác để nạp tiền vào tài khoản CH Play của mình. Thông thường mọi người sẽ sử dụng thẻ Google Play Gift Card để nạp vào tài khoản CH Play, với tài khoản tạo ở khu vực khác thì có thể sử dụng thẻ Gift Card của khu vực đó nếu có. 
- Số dư thẻ Google sẽ được cộng vào tài khoản của bạn, và bạn có thể sử dụng số dư này để mua game , ứng dụng, inapp purchase trong game ... 
- Để nạp được thẻ Google Play Gift Card US bạn cần đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet của mình sang US / USA / Hoa Kì . Xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau : 

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 1

 • Bấm vào phần Setting ( Cài đặt ) 

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 2

 • Tiếp theo là bấm vào GO TO PAYMENTS CENTER

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 3

 • Tại đây bấm vào phần CÀI ĐẶT sau đó đổi quốc gia tài khoản sang Hoa Kì, mọi thông tin về địa chỉ Mỹ phải điền chính xác, bạn có thể tìm địa chỉ Mỹ trên mạng có rất nhiều.
 • Hoặc bạn có thể truy cập thẳng vào trang thay đổi cài đặt thông tin tài khoản Google payments tại đây

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 4

2. Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất ?


- Vì thẻ Google Play Gift Card hiện không có sẵn cho khu vực Việt Nam nên bạn phải dùng thẻ của các nước khác để nạp tiền vào tài khoản CH Play của mình. Thông thường mọi người sẽ sử dụng thẻ Google Play Gift Card để nạp vào tài khoản CH Play, với tài khoản tạo ở khu vực khác thì có thể sử dụng thẻ Gift Card của khu vực đó nếu có. 
- Số dư thẻ Google sẽ được cộng vào tài khoản của bạn, và bạn có thể sử dụng số dư này để mua game , ứng dụng, inapp purchase trong game ... 
- Để nạp được thẻ Google Play Gift Card US bạn cần đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet của mình sang US / USA / Hoa Kì . Xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau : 

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 1

 • Bấm vào phần Setting ( Cài đặt ) 

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 2

 • Tiếp theo là bấm vào GO TO PAYMENTS CENTER

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 3

 • Tại đây bấm vào icon có 3 gạch ngang như hình
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 4
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 5

 • Sau đó đổi quốc gia tài khoản sang Hoa Kì, mọi thông tin về địa chỉ Mỹ phải điền chính xác, bạn có thể tìm địa chỉ Mỹ trên mạng có rất nhiều.

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 56


Cách nạp thẻ Google Play Gift Card mới nhất, sử dụng trên cả máy tính lẫn các thiết bị di động


- Hiện CH Play chỉ cho phép thanh toán qua thẻ tín dụng VISA , MASTER Card, thường người dùng sẽ không có hai loại thẻ này hoặc thẻ Việt Nam thì bị chặn thanh toán trên Google Play, tuy nhiên bạn có thể thanh toán qua thẻ Google Play Gift Card, một loại thẻ quà tặng dùng để thể nạp tiền vào tài khoản CH Play, các bạn có thể mua thẻ Google Play Gift Card US tại đây :

Đặt mua thẻ Google Play Gift Card US


 • Sau khi mua thẻ thành công, bạn sẽ nhận được mã thẻ Google Play Gift Card và làm theo hướng dẫn sau để nạp thẻ Google 
 • Truy cập trang Google Play Store tại đây

 • Bạn thấy trên MENU sẽ có chữ ĐỔI, nhập mã thẻ Google của bạn vào đó là bạn đã hoàn thành việc nạp số dư cho tài khoản CH Play.

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 1


Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 2

Sau khi nhận được thông báo thành công thì tiền được chuyển vào tài khoản. ( Hình minh họa )

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 23

Chú ý : 
- Tài khoản Google dùng để nạp tiền và tải game phải giống nhau thì mới thanh toán trong game được. Người dùng cũng không thể thanh toán chéo nạp tiền vào tài khoản Google này để thanh toán cho tài khoản Google khác đã tải game. 

Chúc các bạn thành công !


Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất ?


- Vì thẻ Google Play Gift Card hiện không có sẵn cho khu vực Việt Nam nên bạn phải dùng thẻ của các nước khác để nạp tiền vào tài khoản CH Play của mình. Thông thường mọi người sẽ sử dụng thẻ Google Play Gift Card để nạp vào tài khoản CH Play, với tài khoản tạo ở khu vực khác thì có thể sử dụng thẻ Gift Card của khu vực đó nếu có. 
- Số dư thẻ Google sẽ được cộng vào tài khoản của bạn, và bạn có thể sử dụng số dư này để mua game , ứng dụng, inapp purchase trong game ... 
- Để nạp được thẻ Google Play Gift Card US bạn cần đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet của mình sang US / USA / Hoa Kì . Xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau : 

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 1

 • Bấm vào phần Setting ( Cài đặt ) 

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 2

 • Tiếp theo là bấm vào GO TO PAYMENTS CENTER

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 3

 • Tại đây bấm vào icon có 3 gạch ngang như hình
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 4
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 5

 • Sau đó đổi quốc gia tài khoản sang Hoa Kì, mọi thông tin về địa chỉ Mỹ phải điền chính xác, bạn có thể tìm địa chỉ Mỹ trên mạng có rất nhiều.

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên điện thoại mới nhất 56


Cách nạp thẻ Google Play trên thiết bị di động mới nhất

- Hiện CH Play chỉ cho phép thanh toán qua thẻ tín dụng VISA , MASTER Card, thường người dùng sẽ không có hai loại thẻ này hoặc thẻ Việt Nam thì bị chặn thanh toán trên Google Play, tuy nhiên bạn có thể thanh toán qua thẻ Google Play Gift Card, một loại thẻ quà tặng dùng để thể nạp tiền vào tài khoản CH Play, các bạn có thể mua thẻ Google Play Gift Card US tại đây :

Đặt mua thẻ Google Play Gift Card US


 • Sau khi mua thẻ thành công, bạn sẽ nhận được mã thẻ Google Play Gift Card và làm theo hướng dẫn sau để nạp thẻ Google 
 • Truy cập trang Google Play Store tại đây

 • Bạn thấy trên MENU sẽ có chữ ĐỔI, nhập mã thẻ Google của bạn vào đó là bạn đã hoàn thành việc nạp số dư cho tài khoản CH Play.

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 1


Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 2

Sau khi nhận được thông báo thành công thì tiền được chuyển vào tài khoản. ( Hình minh họa )

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 23

Chú ý : 
- Tài khoản Google dùng để nạp tiền và tải game phải giống nhau thì mới thanh toán trong game được. Người dùng cũng không thể thanh toán chéo nạp tiền vào tài khoản Google này để thanh toán cho tài khoản Google khác đã tải game. 

Chúc các bạn thành công !


Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính? 


- Vì thẻ Google Play Gift Card hiện không có sẵn cho khu vực Việt Nam nên bạn phải dùng thẻ của các nước khác để nạp tiền vào tài khoản CH Play của mình. Thông thường mọi người sẽ sử dụng thẻ Google Play Gift Card để nạp vào tài khoản CH Play, với tài khoản tạo ở khu vực khác thì có thể sử dụng thẻ Gift Card của khu vực đó nếu có. 
- Số dư thẻ Google sẽ được cộng vào tài khoản của bạn, và bạn có thể sử dụng số dư này để mua game , ứng dụng, inapp purchase trong game ... 
- Để nạp được thẻ Google Play Gift Card US bạn cần đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet của mình sang US / USA / Hoa Kì . Xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau : 

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 1

 • Bấm vào phần Setting ( Cài đặt ) 

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 2

 • Tiếp theo là bấm vào GO TO PAYMENTS CENTER

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 3

 • Tại đây bấm vào phần CÀI ĐẶT sau đó đổi quốc gia tài khoản sang Hoa Kì, mọi thông tin về địa chỉ Mỹ phải điền chính xác, bạn có thể tìm địa chỉ Mỹ trên mạng có rất nhiều.
 • Hoặc bạn có thể truy cập thẳng vào trang thay đổi cài đặt thông tin tài khoản Google payments tại đây

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ tài khoản Google Wallet sang Hoa Kì trên máy tính 4

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất

- Hiện CH Play chỉ cho phép thanh toán qua thẻ tín dụng VISA , MASTER Card, thường người dùng sẽ không có hai loại thẻ này hoặc thẻ Việt Nam thì bị chặn thanh toán trên Google Play, tuy nhiên bạn có thể thanh toán qua thẻ Google Play Gift Card, một loại thẻ quà tặng dùng để thể nạp tiền vào tài khoản CH Play, các bạn có thể mua thẻ Google Play Gift Card US tại đây :

Đặt mua thẻ Google Play Gift Card US


 • Sau khi mua thẻ thành công, bạn sẽ nhận được mã thẻ Google Play Gift Card và làm theo hướng dẫn sau để nạp thẻ Google 
 • Truy cập trang Google Play Store tại đây

 • Bạn thấy trên MENU sẽ có chữ ĐỔI, nhập mã thẻ Google của bạn vào đó là bạn đã hoàn thành việc nạp số dư cho tài khoản CH Play.

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 1


Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 2

Sau khi nhận được thông báo thành công thì tiền được chuyển vào tài khoản. ( Hình minh họa )

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 23

Chú ý : 
- Tài khoản Google dùng để nạp tiền và tải game phải giống nhau thì mới thanh toán trong game được. Người dùng cũng không thể thanh toán chéo nạp tiền vào tài khoản Google này để thanh toán cho tài khoản Google khác đã tải game. 

Chúc các bạn thành công !


Cách nạp thẻ Google Play Gift Card mới nhất, sử dụng trên cả máy tính lẫn các thiết bị di động


- Hiện CH Play chỉ cho phép thanh toán qua thẻ tín dụng VISA , MASTER Card, thường người dùng sẽ không có hai loại thẻ này hoặc thẻ Việt Nam thì bị chặn thanh toán trên Google Play, tuy nhiên bạn có thể thanh toán qua thẻ Google Play Gift Card, một loại thẻ quà tặng dùng để thể nạp tiền vào tài khoản CH Play, các bạn có thể mua thẻ Google Play Gift Card US tại đây :

Đặt mua thẻ Google Play Gift Card US


 • Sau khi mua thẻ thành công, bạn sẽ nhận được mã thẻ Google Play Gift Card và làm theo hướng dẫn sau để nạp thẻ Google 
 • Truy cập trang Google Play Store tại đây

 • Bạn thấy trên MENU sẽ có chữ ĐỔI, nhập mã thẻ Google của bạn vào đó là bạn đã hoàn thành việc nạp số dư cho tài khoản CH Play.

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 1


Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 2

Sau khi nhận được thông báo thành công thì tiền được chuyển vào tài khoản. ( Hình minh họa )

Cách nạp thẻ Google Play Gift Card trên máy tính mới nhất 23

Chú ý : 
- Tài khoản Google dùng để nạp tiền và tải game phải giống nhau thì mới thanh toán trong game được. Người dùng cũng không thể thanh toán chéo nạp tiền vào tài khoản Google này để thanh toán cho tài khoản Google khác đã tải game. 

Chúc các bạn thành công !

Liên hệ hỗ trợ

SĐT : 0962.555.110
Email : hotro@muacash.com

Gửi thông báo chuyển tiền

Hướng dẫn nạp McCash

Thanh toán bằng thẻ điện thoại

Cách nhận sản phẩm

Được tạo bởi Blogger.

Translate

Bài đăng phổ biến

Tin game và khuyến mãi